ทำไมต้องเรียนสุนทรียศึกษา??

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความงามและความไพเราะ

2. เรียนรู้ประสบการณ์ทางศิลปะ

3. เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

4. เชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์อื่น

 ความแตกต่างของคำว่า

สุนทรียภาพ คือ ความรู้สึกถึงคุณค่าของสิ่งที่งาม และเป็นระเบียบของเสียงและถ้อยคำที่ไพเราะ

สุนทรียศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยความงาม เป็นศาสตร์หนึ่งในวิชาปรัชญา

สุนทรียศึกษา การปลูกฝังความงามในบุคคลเป็นศาสตร์หนึ่งในวิชาสิลปศึกษา

 แล้วอะไรคือความงามล่ะ???

ความงามคือสิ่งที่มนุษย์ปราถนาได้ชื่นชม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ เป็นได้ทั้งในแบบรูปธรรมและนามธรรม

การแยกศิลปะที่ดี กับ ศิลปะที่เลว แยกโดยอาศัยความเป็นประโยชน์ต่อศาสนจักร

 

การรับรู้ความงาม 3 ระดับ

1. ไม่ตั้งใจ เกิดจากสภาพแวดล้อมรอบๆตัว เช่น คนที่เกิดในฝรั่งเศส รับรู้สถาปัตยกรรมที่งดงาม จึงทำให้มีความไวทางสุนทรียภาพสูง

2. ตั้งใจ ความสนใจ ตั้งใจที่จะชม ความงาม

3. ติดเป็นรสนิยม เกิดจากระดับที่ 1 และ 2 รวมกัน เกิดการนำมาประยุกต์ใช้กับตนเอง

 

เรื่องคร่าวๆ เกี่ยวกับสุนทรยศึกษา แต่ที่อยากจะรู้คือ ครุสาสตร์ฟิสิกส์ จะเรียนสุนทรียศึกษาไปทำไมนี่ ไม่เข้าใจ...

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านค่ะ ขอให้คุณมีสุนทรียภาพในการดำรงชีวิตนะค่ะ ^^

Comment

Comment:

Tweet

- -
ขอบใจนะที่ยังมาเมลให้อะ

- -*

big smile big smile big smile big smile